Upload resources

Upload your works to SEDICI to increase its visibility and improve its impact

 

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-01-04T13:19:31Z
dc.date.available 2013-01-04T13:19:31Z
dc.date.issued 2005-02
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25756
dc.description.abstract Prosseguint en l’estudi iniciat l’anys 2000, sobre els alumnes que abandonaven l’ESO sense haver assolit els objectius i sobre els programes d’iniciació professional en la comarca del Segriá i hem arribat a la contextualització d’una proposta de programa d’orientació per l’assoliment de competències claus i professional així com en la concreció d’unes pautes d’implementació en l’IES Alcarrás. El disseny metodològic de tota la recerca té en compte el paradigma sociocrític, des d’una perspectiva ecològica. En l’aproximació al camp, durant l’estudi inicial, vá rem utilitzar el mètode d’enquesta, el qual ha estat la base per la metaavaluació des d’on hem deduït les variables per l’estudi de la nova recerca. Ara utilitzem una metodologia més qualitativa amb mètodes i tècniques participatives. Els instruments utilitzats són: La tècnica Delph i els grups de discussió L’analisi de tota la informació es tranfereix al disseny de l’esmentat programa que será una proposta educativa per a tothom, on els protagonistes en la planificació i l’aprenentatge han de ser els mateixos usuaris.
dc.language es es
dc.subject garantia social de
dc.subject alumno es
dc.subject alumnes
dc.subject forma d’exclusió mitjançant
dc.title Els programes programes de garantia social, són una forma d’exclusió mitjançant la derivació dels alumnes a centres externs?
dc.type Objeto de conferencia es
sedici.creator.person Boix Peinado, Josep Lluís es
sedici.description.note Eje: Educación secundaria y profesional. Reflexiones es
sedici.subject.materias Ciencias Informáticas es
sedici.subject.materias Educación es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI) es
sedici.subtype Objeto de conferencia es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
sedici.date.exposure 2005-02
sedici.relation.event V Congreso Internacional Virtual de Educación es
sedici.description.peerReview peer-review es


Download Files

This item appears in the following Collection(s)

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5)